تومار مطالبات حقوقی بازماندگان جنگ

و فراخوان تشكيل نهاد مدنی فراگير (سراسری)


                                                         بازتاب                                                     


 

 

چند رکعت دادخواهی

نماد محرومیت در نماز مظلومیت

 

گزارش (كليك كنيد) :

  متن دادخواهی 

  ایسکا نیوز   ،   بازتاب ایسکا نیوز   ،   روزنامه کاروکارگر  

  شهدای ایران   ،   روز نو   ،   اندیشه ها 

 

-----------------------------------------------

 

نهادهای قدرتمند و ثروتمند بسیارند

هیچ یگانی به داد رزمندگان نرسیده است

 

  گزارش (كليك كنيد) : 

 پانصد میلیارد تومان بودجه بدون حضور رزمندگان

  نهادها رزمندگان را اعزام کردند سپس آنان را از یاد بردند... 

  انبوه رزمندگان بیکارند و دیگران بر سر کار 

  چرا تا کنون حق به حقدار نرسیده است؟ 

  رزمندگان چه کم از بیگانگان دارند؟ 

 

 -----------------------------------------------

     

رزمنده اگر «معسر» نباشد حقی ندارد!

اين قانون توهين به قشر رزمنده است

 

  گزارش (كليك كنيد) : 

  يارانه برای همگان اما اين قانون فقط برای معسران!

  معسر به چه معناست؟ 

  همه بايد برخوردار باشند به جز رزمندگان؟ 

  مگر يارانه فقط به مستضعفان تعلق گرفت؟ 

  گناه تهيدستی اكثريت رزمندگان به گردن كيست؟  

   

-----------------------------------------------

 

غيبت ثروتمندان در جنگ بررسی نشد

جنگ برای فقرا يا فقرا برای جنگ؟

 

  گزارش (كليك كنيد) : 

  ثروتمندان در دوران جنگ كجا بودند؟ 

  كدام اقشار از نجات كشور سود بردند؟  

  پاداش دفاع از كشور به كدام جوانان اعطا شد؟ 

  جوانان رزمنده به كجا رسيدند؟ 

    

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 2:12  توسط جامعه بازماندگان جنگ  | 


 

 

متولی اين درد بايد دردآشنا باشد

مديران بنياد از بازماندگان جنگ هستند؟

 

  گزارش (كليك كنيد) : 

  جای فرزندان شهدا در دولت نيست 

  مادران شهدا از رفاه كافی برخوردارند 

   آشنا با رزمندگان ديروز اما بيگانه با رزمندگان امروز؟  

    

-----------------------------------------------

 

بازماندگان جنگ از اين بيمه محرومند

پوشش تأمين اجتماعی برای عراقيان!

 

  گزارش (كليك كنيد) :

  تأمين اجتماعی كشورمان حق عراقيان است 

  همه بيمه شدند به جز رزمندگان و جنگ زدگان 

  بيمه معتادان   ،   بيمه زندانيان   ،   بيمه مبتلايان به ايدز 

  چه بايد كرد؟ 

  

-----------------------------------------------

 

اهانتی دردناكتر از جنايات صدام

بازماندگان جنگ را به كميته امداد سپردند!

 

 كليك كنيد :

شيميايی شدگان را به صدقات مردم حواله دادند

  جانبازان پذيرفته شده نيز سر كارند 

   زيرا مسؤولان در خدمت بازماندگان جنگ هستند  

  همانا مسؤولان خدمتگذار بازماندگان جنگ هستند 

  البته مسؤولان خدمتگذارند

  بپذيريد كه مسؤولان خدمتگذارند

  باور كنيد مسؤولان خدمتگذارند 

  ترديد نداشته باشيد كه مسؤولان خدمتگذارند 

  با مسؤولان خدمتگذار عناد نورزيد 

    

-----------------------------------------------

 

چاهی كه قرار است نان داشته باشد نه آب!

يك ريال برای رزمندگان هزينه نشده است

 

 كليك كنيد :

  كعبه و بتخانه بهانه است پول را بشمار... 

  مردم را به راهيان نور ببر تا عاقبت رزمندگان را نبينند 

  تماشاچيان را به جای رزمندگان بيمه كن تا چشم حسود بتركد 

   فيلم و سريال درباره دفاع مقدس بساز و پول پارو كن 

   سپس با تمام قوا به تخريب بازماندگان جنگ بپرداز و دوباره پول بگير 

  و روزگار مادران شهدا را استادانه پنهان نگه دار 

  به نوزادانی كه «جانباز مادرزاد»اند نيز رحم نكن 

نگذار مردم بدانند كه چه بر سر ياران پير جماران آمد...

  

-----------------------------------------------

 

برای ثبت در تاريخ

پاسخ مسؤولان به آخرين نامه بازماندگان جنگ

 

 كليك كنيد :

  تومار نود هزار نفر برای همه و هيچ كس!  

  پاسخ دولت 

  پاسخ مجلس شورای اسلامی  

  همه بايد خدمتگذار غايبان جنگ و جهاد باشند 

  امنيت كشور مرهون صاحبان سرمايه است 

  حق رزمندگان را كف دستشان بگذار 

  حتی كودكان بازمانده از جنگ را فراموش كن 

  

-----------------------------------------------

 

مسؤولان قضا از دادسرای رسانه خبر ندارند؟

يك بام و دو هوا در رسيدگی به نشر اكاذيب

 

 كليك كنيد :

  به هر شكايتی قاطعانه رسيدگی شده است 

  صد شكايت خادمان بازماندگان جنگ مختومه شد 

 

-----------------------------------------------

 

سهم رزمندگان از نجات كشور چيست؟

وقتی غنايم جنگ در پشت جبهه تقسيم شد

 

كليك كنيد :

  گران شدن زمين ؛ غنيمتی كه به غايبان جهاد رسيد 

  تصاحب زمين ؛ غنيمتی مخصوص مسؤولان  

  سفره بيت المال ؛ غنيمتی ويژه آقازادگان 

  خريد و جعل خدمت وظيفه ؛ غنيمت ثروتمندان 

  سهم رزمندگان از نجات كشور

  تا «رزمنده» بودی برای مسؤولان «زنده» بودی 

  رزمندگان آينده بايد بدانند فرجام خدمت را 

 

+ نوشته شده در  جمعه دهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 21:45  توسط جامعه بازماندگان جنگ  | 


 

 

طلب دولت مهمتر از طلب بازماندگان جنگ

اين مذاكرات فقط «هسته ای» بود؟!

 

كليك كنيد :

  قسم را باور كنيم؟ 

  دم خروس را چه كنيم؟ 

 

-----------------------------------------------

 

در حال پرداخت غرامت به عراق هستيم؟

خداوند رحم كرد كه ايران «متجاوز» نبود!

 

كليك كنيد :

  انعقاد «قرارداد اقتصادی» به عهده «دبير امنيت ملی» است؟!

  در آينده قرار است كفش عراقيان را نيز واكس بزنيم؟ 

  به كدامين گناه بايد تاوان بدهيم؟ 

 

-----------------------------------------------

 

غرامت جنگ فقط متعلق به بازماندگان جنگ است

مسؤولان حق بخشودن غرامت عراق را ندارند

 

  مگر مردم نامحرمند كه مذاكرات محرمانه باشد؟ 

اگر غرامت را معامله كنيد خودتان بايد آن را بپردازيد

بازماندگان جنگ ، بازندگان ژنو نخواهند بود

  رزمندگان و جنگ زدگان فدای رياست ما 

  معامله بر سر «غرامت جنگ» گناهی نابخشودنی است 

 

-----------------------------------------------

 

بودجه كشور برای همه به جز بازماندگان جنگ

«نابودسازی رزمندگان» يك پروژه است؟

 

 كليك كنيد : 

  همان مجلس كه مطالبات رزمندگان را مسكوت گذاشت  

   

-----------------------------------------------

      

اسرار پشت جبهه (۱)

چرا بيشتر رزمندگان فقير شدند؟

 

 گزارش (كلبك كنيد) :

  «فرمانده جنگ» در خطوط مقدم بود! 

  «مدعيان فرماندهی» كجا بودند؟ 

  «برادران فريدون» به جبهه رفتند؟ 

  آقازادگان را استخدام كردند اما رزمندگان را سر كار گذاشتند 

  رزمندگان زمين آزاد كردند تا مسؤولان آزادانه زمين بخورند 

 

-----------------------------------------------

 

كسی پاسخگوی بازماندگان جنگ هشت ساله نيست

هر جنگ جديد فقط با «همه پرسی» مجاز است

 

  كليك و داوری كنيد : 

  دوباره جوانان فقرا قربانی شوند تا جوانان ثروتمندان به قدرت برسند؟ 

  مسؤوليت پيامدها و قربانيان جنگ پيشين را هيچ كس به عهده گرفت؟ 

  مسؤولان حاضرند فرزندان خود را به جبهه بفرستند؟ 

  دوباره رنج برای رزمندگان و گنج برای ديگران؟ 

  دوباره قرار است رزمندگان را رها و تماشاچيان را بيمه كنيد؟ 

  دوباره قرار است رزمندگان پس از پايان مصرفشان به تيغ سپرده شوند؟  

  آنان كه به جبهه رفتند به كجا رسيدند؟ 

  آنان كه به جبهه نرفتند به كجا رسيدند؟ 

  آنان كه جنگ زده شدند اكنون در چه حالند؟ 

  آنان كه جنگ زده نشدند اكنون در چه حالند؟ 

  پاداش او كه شش سال جنگيد چه بود؟ 

  پاداش او كه شش تا شوت زد چه بود؟ 

  آنان كه به رزم رفتند چه يافتند؟  

  آنان كه به بزم رفتند چه يافتند؟ 

  جهانخواران چگونه به بازماندگان جنگشان خدمات رساندند؟ 

  شمايان چگونه به بازماندگان جنگتان خدمات رسانديد؟  

  غرامت بازماندگان جنگ را از عراق گرفتيد؟

  خودتان خسارات بازماندگان جنگ را جبران كرديد؟ 

  كويت غرامت مردمش را از حلقوم عراق بيرون نكشيد؟ 

  قبلاً ادعا نداشتيد كه آمريكا مانع از دريافت غرامت عراق است؟ 

  حق بازماندگان جنگ را در ژنو بر زبان آورديد؟ 

  مطالبات دولت مهمتر از غرامت بازماندگان جنگ بود؟ 

  غرامت جنگ را در ژنو نگيريد هزار ميليارد دلار بدهكار خواهيد شد 

 

-----------------------------------------------

 

نماينده ۹۰ هزار تن از بازماندگان جنگ هستيم

تا تحقق همه مطالباتمان دادخواهی خواهيم كرد

 

 بازتاب  در ديگر رسانه ها (كليك كنيد) :

  خبرگزاری خورنا   ،  تبيان  ،   شلمچه نيوز   ،   گفتار نيوز 

  ساجد نيوز   ،   شلمچه چهاربرج   ،   جانبازان شیمیایی

  صدرا نيوز   ،   تا شهدا با شهدا   ،   آزادگان نيوز   ،   افسران 

  محبان مهدی (عج)   ،   پيام آزادگان   ،   هاديان البرز 

 صالحين   ،   خيبر آن لاين   ،   شهداي ايران

 شهيد گمنام   ،   بی.بی.سی فارس   ،   شهيد آوينی 

 

 -----------------------------------------------

 

شهرداری حتی يك اتاق را به رزمندگان نسپرد

«مديريت جهادی» بدون حضور رزمندگان!

 

  كليك و داوری كنيد : 

 كدام رسانه در آموزش حقوق بازماندگان جنگ پيشگام بود؟

 كدام رسانه «رزمندگان» را «ايثارگران» ناميد؟

 كدام رسانه به شبهه افكنی در باره تومار پرداخت؟

 كدام رسانه در باره تومار دروغ گفت؟

 كدام رسانه به خادمان بازماندگان جنگ تهمت زد؟

  چرا اين همه دروغ و تهمت و ضربه و خيانت؟ 

  «بالاترين» و «ايران پرس نيوز» وابسته به كدام نهادند؟ 

  پاداش «نابودسازی رزمندگان» چند هزار ميليارد تومان است؟ 

  اين قرارداد افسانه ای پاداش چيست؟ 

  شما كه لالايی بلد هستيد...  

  انتظار بازماندگان واقعی جنگ از شهرداری ؛ فقط يك اتاق كار! 

  سهم رزمندگان از قرارداد بيست هزار ميليارد تومانی  

 

-----------------------------------------------

 

بنياد حتی رونوشت تومار را نپذيرفت!

بازماندگان جنگ هنوز مرجع رسيدگی ندارند

 

 كليك كنيد: 

  رييس جمهور تا كنون رزمندگان را نخوانده است 

  رزمندگان بايد بنياد خودشان را داشته باشند  

-----------------------------------------------

 

مسؤولان بيش از اين قصور كنند بازماندگان جنگ پيگير خواهند شد

غرامت جنگ عراق با ايران به عهده كيست؟

 

  كليك كنيد : 

  نوزادانی كه جانبازند اما محروم از حقوق خويش 

 از كويت بياموزيم 

  مرور زمان بهانه نيست 

 چاه نفت برای بازماندگان جنگ يا دولت؟!

  غرامتی كه به عراق پرداختند!  

  غرامت يك هواپيما را بگير ، غرامت جنگ را فراموش كن! 

 

-----------------------------------------------

 

آمريكا صاحب اختيار عراق و كليددار غرامت است

 چرا حق بازماندگان جنگ در ژنو مطرح نشد؟

 

  كليك كنيد : 

  مذاكره و توافق بدون كوچكترين اشاره به غرامت مردم 

  پرداخت غرامت از اختيارات آمريكاست 

  هيس!... فقط دنبال آزادكردن پول دولت باش  

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 12:59  توسط جامعه بازماندگان جنگ  | 


 

 

سومين و آخرين رونوشت تومار ارائه شد

در انتظار پاسخ و رسيدگی مسؤولان

 

  كليك كنيد:

 نامه خادمان بازماندگان جنگ

 رييس جمهور 

  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام  

  مجلس شورای اسلامی  

 

-----------------------------------------------

 

هزاران رزمنده ایرانی گرسنه يا فقیرند

خدمت به عراق ؛ خیانت به بازماندگان جنگ

 

 گزارش ها (كليك كنيد) :

فرجام رزمنده ايرانی   ،   سرانجام هموطن جنگزده 

  عاقبت جانباز در بنياد غارتزده

صدها هزار تن از نظاميان صدام حقوق بازنشستگی دارند!

  كمك به عراق؟   ،   دفاع از بغداد؟ 

  سردار!  رزمندگان «ايرانی» را درياب... (۱) 

  سردار!  رزمندگان «ايرانی» را درياب... (۲) 

  سردار!  رزمندگان «ايرانی» را درياب... (۳) 

  سردار!  رزمندگان «ايرانی» را درياب... (۴)

   سردار!  رزمندگان «ايرانی» را درياب... (۵) 

   سردار!  رزمندگان «ايرانی» را درياب... (۶) 

  

-----------------------------------------------

 

توسط مقصرانی كه غرامت جنگی ما را از عراق نگرفتند

ادعای غرامت ايران از جنگ جهانی اول!

 

   كليك كنيد : 

  لطيفه مسؤولان   ،   وظيفه مسؤولان  

  مسؤولان كشورمان را رها كنيم يقه آمريكا را بگيريم! 

 

-----------------------------------------------

 

پس از چند دهه تبعيض قوانين ، نوبت رسيد به

تبعيض رييس جمهور عليه رزمندگان؟

 

 گزارش (كليك كنيد)

 

-----------------------------------------------

 

صداوسيمای ببعی و قلقلی فقط به كار خودش بپردازد

سيمای جنگ در دست جوانان جنگ نديده!

 

   كليك كنيد : 

  شبكه جنگ!   ،   كار اصلی صداوسيما   ،   واقعيت رسانه ملی!  

 

-----------------------------------------------

 

بيماری روانی ديگران را «بدون كميسيون» پذيرفتند!

يكايك بازماندگان جنگ ، جانباز اعصابند

 

كليك كنيد:

  شهريان ، آری ؛ جنگيان ، نه 

  آرامش روستا آدم را روانی مي كند  

  انتخابات باعث بيماری رواني است 

  بوق دوچرخه ؛ بدتر از موج انفجار 

  دو سال عواقب برای سيل دو ساعته 

  اما بازماندگان جنگ را به مرگ بگير تا به تب رضايت دهند 

 

-----------------------------------------------

 

غرامت جنگی ما را از «عراق متجاوز» نگرفتند

حق و حقوق بازماندگان جنگ به كجا رفت؟

 

   كليك كنيد (۱۸+) : 

 غارت شوك آور   ،   يارانه ثروتمندان   ،   غرامت به گردشگران خارجی 

 قرض الپس نده   ،   هر كه بامش بيش وامش بيش   ،   رانت ناقابل 

 زنده باد تحريم   ،   مأموريت غيرممكن ۳   ،   چپاول در بازنشستگي 

  صد رحمت به چنگيز مغول   ،   سوپرمافيا   ،   دزديدن شتر با بارش  

 پول بگير تأييدم كن   ،   بخور بخور خيلی بخور   ،   جام جهانی آقازادگی

  سفيران چهل ميليون تومانی فرهنگ در برزيل (۱) 

  سفيران چهل ميليون تومانی فرهنگ در برزيل (۲) 

  كمتر از سه هزار ميليارد مايه شرمندگی است 

  بابك يك ، بابك دو ، بابك ...   ،   سرزمين عجايب   ،   يه توپ قلقلی 

  يكی مال من يكی مال تو   ،   قارون شرمنده شد   ،   پشت قباله 

 پاسخ: به همان جا که ۷۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی در هشت سال رفت! 

 

-----------------------------------------------

 

آنان كه كمرشان شكست تا كمر كشور نشكند...

بازماندگان جنگ بدون رديف در بودجه كشور

 

گزارش (كليك كنيد)

 

  -----------------------------------------------

    

سينما ، حسابدار ، چاپ ، دامپزشكی ، نفت ...

روز ملی «بازماندگان جنگ» كجاست؟

 

  تقويم رسمی كشور 

  ۲۷  تير  ؛  روز پذيرش قطعنامه از سوی ايران 

۱۵  مرداد  ؛  روز پذيرش قطعنامه از سوی عراق 

۲۹  مرداد  ؛  روز آتش بس رسمی 

   ۱۹  شهریور  ؛  روز جهانی حقوق بشر 

  ۳۰  شهریور  ؛  روز جهانی صلح

  ۳۱  شهريور  ؛  روز آغاز جنگ ميان ايران و عراق 

  ۱۸  آذر  ؛  روز اعلام عراق به عنوان متجاوز جنگی 

 

-----------------------------------------------

 

پذيرش رزمندگان در دانشگاه ؛ امتياز بود يا حق؟

سهميه برای رزمندگان ، بورسيه برای آقازادگان

 

گزارش (كليك كنيد)

     

-----------------------------------------------

 

قانون جامع خدمت يا قانون مانع عزت؟  

رزمنده اگر «معـسـر» نباشد حقی ندارد!

 

  كليك كنيد: 

  گزارش نخست   ،   گزارش دوم  

 

-----------------------------------------------

 

مستمری و بيمه رزمندگان بودجه ندارد!

حقوق ۱۰۰ ميليونی ، پاداش ۳۵۰ ميليونی

 

  گزارش (كليك كنيد): 

  حقوق صد ميليونی   ،   پاداش سيصد و پنجاه ميليوني  

  درآمد نفت كجاست؟ 

  اعطای پنج سكه طلا به هر يك از سيصد مهمان و رقاص 

 

-----------------------------------------------

 

گذشت ، ايثار ، سكوت و خويشتن داری تا كجا؟

بازماندگان جنگ از حقوق خود نخواهند گذشت

 

  كليك كنيد:  

  گزارش نخست   ،    گزارش دوم    ،   گزارش سوم 

 

-----------------------------------------------

 

آبروی بازماندگان جنگ را ريختند و گريختند

همه نگران اسرار بانكی ثروتمندان هستند!

 

   گزارش نخست   ،   گزارش دوم  

   

  ----------------------------------------------- 

  

بايگانی گزارش های پيشين

كليك كنيد

 

   

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم تیر ۱۳۹۳ساعت 10:15  توسط جامعه بازماندگان جنگ  | 


                                                       فراخوان                                                      

 

 

 

فراخوان

 

امضای تومار مطالبات

------------------------

 

اجراي طرح تومار مطالبات حقوقي رزمندگان و جنگ زدگان سراسر كشور، با همراهي رسانه ها، مراكز و فعالان خيرخواه مدني از روز  ۲۶  مرداد  ۱۳۹۲  آغاز شده است. از چهارم آبان ماه سال گذشته، نخستين رونوشت آن با ذكر شمار امضاكنندگان به يكايك مسؤولان مرتبط با مفاد تومار سپرده شد تا مطالبات مطرح شده پيگيري شود. البته اخذ امضاي اقشار ذي ربط، همچنان ادامه خواهد داشت. به اميد آن كه اين تومار، ملاحظات اكثريت خادمان، قربانيان و آسيب ديدگان جنگ هشت ساله را تأمين سازد.

 

برای مشاهده و پرينت برگ تومار رزمندگان، اینجا  کلیک کنید.

برای مشاهده و پرينت برگ تومار جنگ زدگان،  اینجا  کلیک کنید.

برای آگاهی از حقوق بازماندگان جنگ،  اينجا  كليک كنيد.

برای مطالعه گزارش اجرايی تومار،  اينجا  كليک كنيد.

 

راهنمای پرینت تومار

۱- پس از کلیک روی کلمه «اینجا» صفحه بارگذاری (آپلود) را خواهید ديد.
۲-
پس از ذخیره سازي تصوير تومار در رایانه خودتان، از آن پرینت بگیرید.

 

 

       هشدار !     

 

 

۱ - اين تومار مطالبات، به جاي «پارچه»، بر روي «كاغذ» اجرا و امضا مي شود. با اين روش نوآورانه، امكان مشاركت شمار نامحدودي از بازماندگان جنگ تحميلي عراق فراهم شده است زيرا مخاطب مي تواند تومار را سريع، آسان و آزادانه (انفرادي، در هر ساعت از شبانه روز  يا در هر كجاي كشور) تهيه، امضا و ارسال كند. افزون بر اين، از تجمع امضاكنندگان كه باعث سوءاستفاده فرصت طلبان داخلي يا دشمنان خارجي خواهد شد نيز پيشگيري مي شود. خواست و كوشش مجريان اين طرح و ديگر خيرخواهان بر آن است كه فرآيند اجراي تومار كاملاً آگاهانه، منطقي، آرام و متين باشد. شما نيز به سهم خودتان در اين راه ياري دهيد.

۲ - به جز برگ امضا شده تومار، از فرستادن هر گونه مدرك يا حتي نامه، خودداري فرماييد. چنانچه مدارك يا مستنداتي لازم باشد، در زمان مقتضي به شما اطلاع داده خواهد شد.

۳ - برگ تومار را در پاكت نامه معمولي بگذاريد و با «پست عادي» بفرستيد و مطمئن باشيد كه خواهد رسيد؛ زيرا نشاني مقصد، «صندوق پستي» است. ارسال پاكت با پست پيشتاز، سفارشي، ويژه يا دوقبضه، در اين مورد، هزينه غير ضروري به شمار مي رود. ضمناً براي كاهش هزينه ارسال، بهتر است برگ تومار خودتان و آشنايانتان را يكجا (در يك پاكت) بفرستيد يا اگر دسترسي داريد، آن ها را به يكي از «همراهان» كه در بخش روابط عمومي اين تارنما معرفي شده اند بسپاريد.

۴ - براي صرفه جويي در ميان خانوارهاي جنگزده اي كه به يكديگر دسترسي دارند، بهتر است يك نفر در هر خانواده، بخش «مشخصات فردي» (روي برگ تومار جنگزدگان) را تكميل كند و در جايگاه «نماينده» نيز نام و تلفن خود را دوباره بنويسد. سپس ديگر اعضاي خانواده، هر يك جداگانه با نوشتن نام و نام خانوادگي، پشت برگ را امضا كنند. با اين روش، يك برگ تومار براي هر خانواده كافي است.

۵ - از آن جا كه «نام گيرنده» بر روی برخی از پاکت های رسیده٬  نادرست بوده است، اداره پستی شهيد يوسفيان در تهران (محل استقرار صندوق پستی ما) اعلام كرده كه افزون بر شماره صندوق، نام گيرنده نيز بايد به درستی روی پاكت ارسالی نوشته شود. از اين رو خواهشمنديم برای فرستادن برگ های تومار، نشانی گيرنده را به شرح زير بنويسيد:
تهران - صندوق پستی ۱۶۷۳ - ۱۳۱۴۵ سلطانی فر

۶ - هر یک از برگ های ویژه رزمنده یا جنگ زده (تومار) را با دقت مطالعه کنید. اگر جنگ زده نبودید یا خسارتی در جنگ ندیدید یا رزمنده نبودید یا در هر دو صورت، اکنون حق و حقوقی برای خودتان قائل نیستید٬ از امضا و ارسال برگ تومار خودداری کنید.

۷ - تشكل «سازمان بازماندگان جنگ» (در حال تأسيس) يك «نهاد مدني و مردمي» خواهد بود؛ نه وابسته به دولت.

۸ - مطالبات مطرح شده در متن تومار، براي ارائه به مسؤولان (دولت، مجلس و ديگر نهادهاي مرتبط با موضوع) تنظيم شده اند. اين خواست ها را «وعده و قول دولت» ندانيد. نه تنها اين تشكل بلكه هيچ يك از مسؤولان، چنين ادعايي ندارد.

۹ - همراهاني كه نام و تلفن تماس آنان در بخش «روابط عمومي» همين تارنما اعلام شده است، پرسش هاي شما را پاسخ مي دهند. اين تشكل «نماينده» ندارد و كسي را براي فروش (!) يا جمع آوري برگ هاي تومار به هيچ كجا اعزام نكرده است اما گزارش شده كه عده اي سودجو، با انتشار دروغ هايي مانند اين كه امضا و ارسال برگ هاي تومار، موجب دريافت وام يا غرامت از دولت مي شود، دست به كلاهبرداري از برخي مردم (به ويژه در روستاها و مناطق مرزي) زده اند و بابت توزيع يا نگارش مشخصات فردي يا جمع آوري برگ ها، مبالغي گزاف را دريافت مي كنند. خواهشمنديم اگر چنين افرادي را مي شناسيد، فوري به مراجع انتظامي یا قضايي (تعزیرات حکومتی) اطلاع دهيد.

۱۰ - بانيان اين تشكل، با آن كه خود از گرفتارترين و محروم ترين اقشار بازمانده جنگ (رزمنده و جنگ زده) هستند اما از آغاز، بنا را بر اين نيت خداپسندانه نهادند كه پيگيري مطالبات بازماندگان جنگ، خيرخواهي است. از اين رو تا كنون هزينه هاي اجراي طرح تومار و بنيادگذاري تشكل را شخصاً (البته با سختي و پيامدهاي بسيار) تأمين كرده اند. بنا بر اين خواهشمنديم براي حفظ ارزش هاي معنوي و اعتبار اين تشكل در حال تأسيس، هر گونه سوءاستفاده احتمالي را در هر ساعت از شبانه روز با روابط عمومي در ميان بگذاريد.

۱۱ - شايد انبوه آناني كه نمي خواهند اين مطالبات تحقق يابد، هنوز بيش از شمار امضاكنندگان تومار باشد. البته همه ما به خداوند توكل كرده ايم و پشتوانه و ياوري جز او نداريم اما شما نيز در حد توان خودتان ياري دهيد كه بهانه به دست فرصت طلبان نيافتد تا نتوانند اين كوشش ارزشمند را به انحراف يا بن بست بكشانند. كج فهمي، تندروي، تحريك، تحريف، دروغ پردازي، شايعه پراكني، تكذيب حقيقت تومار، انكار حق و حقوق و خسارات بازماندگان، جنجال، تنش، لجاجت، كارشكني، بحران سازي، سنگ اندازي، مخالفت هاي بدون دليل و منطق، مانع تراشي، تهديد، تشكيك، تطميع، اجحاف در حق متقاضيان يا ارسال كنندگان برگ ها، سودجويي، كلاه برداري، بدنام سازي، تبليغات منفي، اختلاف افكني، القاي نوميدي، سوءاستفاده و... تنها بخشي از تلاش هاي احتمالي فرصت طلبان و بدخواهان است.

۱۲ - هدف اصلي در تومار و تشكل، خدمت خالصانه به مظلوم ترين و محروم ترين قشرهاي بازمانده جنگ تحميلي عراق است. اگر قصد داريد از پشتيبانان تومار باشيد، فقط با نيت خيرخواهي به ميدان آييد. پرينت و تكثير برگ هاي تومار با هزينه خودتان و توزيع رايگان آن ها در ميان افرادي از اقشار هدف طرح كه توانايي يا امكانات تهيه آن را ندارند، از بزرگ ترين كمك هاي شما به اجراي طرح است. دومين كمك بزرگ شما، راهنمايي افرادي است كه به اينترنت دسترسي ندارند و اين تارنما را نمي بينند. خواهشمنديم به ويژه توضيحات «هشدار» را به ايشان اطلاع دهيد و دست سوءاستفاده كنندگان را كوتاه كنيد. همراهي شما داوطلبان فهيم را ارج مي نهيم و از مراجع مذهبي، اداري و انتظامي دردآشناي شهرها و روستاها كه با ارائه راهنمايي دلسوزانه به مردم، مانع از فعاليت سودجويان مي شوند و حافظ سلامت اجراي اين طرح بزرگ هستند، سپاسگزاريم.

 

چنان چه داوطلب پشتيباني رسانه اي، اجرايي يا هر گونه همراهي در تهيه اين تومار هستيد، با روابط عمومي در ميان بگذاريد.

 


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 5:57  توسط جامعه بازماندگان جنگ  | 


                                                 روابط عمومی                                                

 

 

روابط عمومی

  

  نمابر 77514826 - 021 
  پيامك 09191072771 
  پاسخگويی 09123497140 
  نشانی تهران / صندوق پستی   1673 - 13145 
  نشانی الكترونيكی bazmandegan.jang@yahoo.com 
  تارنمای «بازماندگان» www.bazmandegan.ir 

 

 


                                                     وبــگـــا ه                                                    

 

بازماندگان

زیان ها، نیازها و خواست های آسیب دیدگان جنگ 

-----------------------------------------------

تن به تن

آوردگاهی برای پرسشگری و دادخواهی بازماندگان جنگ

-----------------------------------------------

شيپور جنگ

آن گاه كه «مرد» را از «نامرد» تشخيص می دهند

-----------------------------------------------

جنگی بود ، جنگی هست

اخبار رخدادهای مناطق جنگ ديده

-----------------------------------------------

سپاسگزاری

مسؤولانی كه تومار و بازماندگان جنگ را ياری دادند

-----------------------------------------------

غـريـبـانـه

اطلاع رسانی درگذشت رزمندگان

   


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ساعت 16:20  توسط جامعه بازماندگان جنگ  | 


                                                        آ مـــا ر                                                       

 

 

 

آمار امضاكنندگان تومار

-------------
 


تا روز :    ۳   اسفند   ۱۳۹۳


شمار امضا:       89573

 

(هشتاد و نه هزار و پانصد و هفتاد و سه امضا)


توضيح: اين آمار فقط شامل نامه هايي است كه تا تاريخ بالا بازگشايي و امضاهاي آن ها شمارش شده است؛ زيرا به علت تراكم هزاران پاكت نامه رسیده، از برنامه و آمار جامانده ايم.

شهرهای امضاكنندگان

(به ترتيب الفبا)

-------------------------------

آبادان، آبدالان، آشخانه (خراسان شمال
ی)، آغاجاري، اراك، اركواز (استان ايلام)، اروندكنار، اسفراين، اسلام آباد، اسلام شهر، اصفهان، الشتر، اميديه، انديمشك، اهواز، ايلام، ايوان غرب (استان ايلام)، بابل، باخرز (خراسان رضوی)، بانه، بجنورد، بدره (استان ايلام)، برازجان، بروجرد، بندر امام (ره)، بندرعباس، بوشهر، بويين زهرا، بويين مياندشت (استان اصفهان)، بهشهر، بيرجند، بيستون، پاكدشت، پاوه، پرديس (استان تهران)، پيرانشهر، تازه  آباد، تبريز، تویسرکان، تهران، ثلاث، جزيره قشم، جزيره مينو، جوانرود، جوانشير، چابهار، چرداول (استان ايلام)، خرم آباد، خرمشهر، خسروی، دارخوين، دالاهو، دامغان، دزفول، دشتستان (استان بوشهر)، دلگشا (استان ايلام)، دورود، دهلران، ديلم (استان بوشهر)، رامشير، رشت، روانسر، زاهدان، زندیه (استان مرکزی)٬ ساری، ساوه، سربندر، سر پل ذهاب، سردشت، سروآباد (كردستان)، سقز، سلسله (استان لرستان)، سميرم،  سنندج، سوادكوه (مازندران)، سومار، سيروان، شادگان، شاهين شهر، شلمچه، شوش، شوشتر، شهريار، شيراز، شيروان و چرداول (استان ايلام)، شيروان (خراسان)، صحنه (استان كرمانشاه)، فولادشهر، فيروزآباد (استان لرستان)، قائم شهر، قدس (استان تهران)، قرچك، قروه، قزوين، قصر شيرين، قم، كازرون، كاشان، كامياران، كبودرآهنگ (استان همدان)، كرج، كرمانشاه، كرند غرب، كنگاور، كوزران (استان كرمانشاه)، کوهدشت (لرستان)، گناوه٬ گهواره (استان كرمانشاه)، گيلان غرب، ماهيدشت (استان كرمانشاه)، مريوان، مشهد، ملارد، موسيان، مهران، ميان دورود (استان مازندران)، نطنز، نفت شهر، نكا، نور، نوسود، نهاوند، ورامين، هرسین (استان كرمانشاه) هنديجان (خوزستان)٬ هویزه٬ هشتگرد، همدان، يزد

توضيح: روستاها و بخش های پيرامون هر شهر نيز بخشی از همان شهر به شمار آمده اند.

 

فهرست دريافت كنندگان رونوشت تومار

اينجا كليك كنيد

 


                                                     ياريگران                                                    

 

 

لينك رسانه هايی كه تا كنون ياری دادند

------------------------------------

 

»  خبرگزاری:

 ايرنا  ،  فارس  ،  ايسنا  ،  تسنيم

 

»  صداوسيما:


راديو ايران (شبكه سراسری)؛ برنامه «پيك بامدادی»

 

»  روزنامه:        

                                   تابناك  ،  جمهوری اسلامی   ،   کار و کارگر 

»  سايت:

انجمن علمي حقوقي ابوذر 

 تابناك  ،  قدس  ،  فرارو  ،  شهروندان  ،  خورنا  ،  آبشار نيوز 

بی.بی.سی فارس  ،  آنلاين ۱۱۰  ،  عصر دنا 

 جام نيوز  ،  عمار  ،  بولتن  ،  اريكا  ،  عصر هامون

 كميسيون حقوق بشر اسلامی  ،  آفتاب  ،  اگنا  ،  شميم نيوز

 تعاون نيوز  ،  فوتباليست ها  ،  جندب نيوز  ،  اميد ايران 

خبر فارسی  ،  آوای مهران ،  خبرخون  ،  نهم دی  ،  ساجد نيوز

  صدرا نيوز   ،  آسوده  ، ايرانستان

تبيان  ،  تعامل  ،  شهدای ايران  ،  عرش نيوز  ،  كرد پيام

 
 و...

 


 

فراخوان همكاری

استقبال شما از طرح تومار بسيار فراتر از پيش بينی است؛ چنان كه اكنون با تراكم هزاران پاكت نامه بازنشده، از برنامه و آمار جامانده ايم. بنا بر اين ناچاريم از همراهان مقيم شهر تهران بخواهيم تا دست اندر كاران اجرايی تومار را حداقل در بازگشايی و ساماندهی نامه های رسيده ياری دهند. چنان چه شما بازماندگان جنگ، داوطلب اين كار مهم و فوری هستيد، آگاهمان سازيد.


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 2:36  توسط جامعه بازماندگان جنگ  | 


                                                         نظرها                                                       

 

گزارش اجرايی تومار

 كليك كنيد

 


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 6:9  توسط جامعه بازماندگان جنگ  | 

 


 
 
گزارش مالی تومار

كليك كنيد

 


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 6:4  توسط جامعه بازماندگان جنگ  |